Rådgivere

Nem og brandsikker løsning til renovering og genbrug
af ventilationskanaler

Coatable leverer coating løsninger til renovering og genbrug af ventilationskanaler. Produkterne 

kan nemt og effektivt anvendes i de fleste typer kanalmaterialer og strukturer, inklusive bøjninger 

i diameter / diagonalmål fra 80 mm og op.. Coatables coating produkter er testet i forhold til en 

lang række parametre af Teknologisk Institut og DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut,

læs mere herom nedenfor. Coatable udvikler og forbedrer løbende applikationsmetoden for at 

sikre optimal kvalitet i det endelige resultat. Coatable anvender Coatable Ductimizer som 

forstøver coatingen og pålægger den præcist i tynde lag.

Tætning af ventilation

Coatables coating produkter tætner effektivt gamle ventilationskanaler og forhindrer dermed spredning af lugt mellem boligenheder. Produkterne er brandtestet til ventilation og er kategoriseret som brandhæmmende. Produkterne modstår således brand og sikrer samtidig mod spredning af røggasser.

Energi renovering

Coating produkternes tætnings egenskaber sikrer, at tryktab i ventilationskanalerne reduceres ved etablering af mekanisk ventilation eller varmegenvinding. Dermed opnås der besparelser på energiomkostningerne samt drift af ventilationsanlægget der kan køre med lavere tryk jo mere tætte kanalerne er.

Levetidsforlængelse

I industrielle applikationer, hvor ventilationskanaler er eksponeret inden for syre / base området ses ofte behov for at udskifte kanalerne med jævne mellemrum. Udskiftning kan i sig selv være en kostbar operation, men oftest er omkostninger forbundet med produktionsstop væsentligt større end retableringsomkostningen. En investering i levetidsforlængelse retfærdiggøres af kortere og færre produktionsstop som muliggøres af en nem og hurtig rensning og coating af udtjente ventilationskanaler.

Metoden

rådgivning
inspektion
rensning
inspektion
coating
kvalitetssikring

Vi kan løse opgaver i de fleste kanaltyper, men vi besigtiger altid anlægget for at sikre fuld forståelse af den konkrete problemstilling samt vurdering af, om 

opgaven kan løses med Coatable’s produkter og metode. Forud for påbegyndelse af enhver opgave fotoinspiceres kanalerne med henblik på at identificere eventuelle 

uregelmæssigheder, der kræver reparation før coating. Efter afrensning fotoinspiceres kanaler igen med henblik på at vurdere om kanalerne er klar til coating.

Udvalgte cases

Her har vi beskrevet vores arbejde for Carlsberg og Xellia Pharmaceuticals, hvor vi har renoveret ventilationskanaler i forbindelse med etablering af malteri og som alternativ til udskiftning af aftræk fra produktion.

Carlsberg

Carlsberg

I forbindelse med etablering af nyt malteri i en af de gamle fredede Carlsberg bygninger var der behov for, at ventilationsanlæg og kanaler blev forberedt til at kunne klare påvirkningen fra malt produktionen. En mulighed var at etablere nyt ventilationsanlæg med nye kanaler. Et andet alternativ, der passede bedre til de fredede bygninger, var en renovering af de eksisterende kanaler. Kanalerne blev coatet med SC50 coating, som sikrede kanalernes robusthed over for ph-påvirkning i området ph 3-12 og korrosion. Med coatingen fik kanalerne samtidig en højere tæthed end nye kanaler tilbyder og på den måde kan kunne Carlsberg reducere energiforbruget til ventilation.

Lagkagehuset

Lagkagehuset

Hos Lagkagehuset var der var opstået lækager i de ventilationskanaler, der blev anvendt til aftræk fra produktionen (ovne). Årsagen var at sukkerstoffer havde skabt korrosion i kanalerne, hvilket havde ført til lugtgener. Lagkagehuset havde først forsøgt at løse problemet ved at skifte de eksisterende kanaler ud med rustfri kanaler, men det afhjalp ikke problemet med korrosion i kanalerne. Hvilket heller ikke. Løsning blev derfor at montere nye spirokanaler i aluminium og derefter coate med SC50 coating. Ved at vælge denne løsning, har Lagkagehuset kunne reducere kostbare nedlukninger af produktionen samt udgifter til udskiftning af kanaler 3-4 gange årligt.

xellia

Xellia Pharmaceuticals

På trods af at aftrækket fra Xellias produktion var udført i rustfri stålrør opstod der hurtigt korrosion i rørene som følge af påvirkning fra lud (base) i produktionen. Ventilationsanlægget var svært tilgængeligt, og en udskiftning ville kræve et længerevarende produktionsstop. Derfor valgte Xellia at coate de eksisterende ventilationskanaler med SC50 coating og opnåede dermed robusthed for påvirkningen med luddampe samtidig med at renoveringen sikrede kortere produktionsstop og var væsentligt mindre omkostningstung. Set i et fremtidigt driftsperspektiv kan Xellia nu undgå regelmæssige udskiftninger af ventilationskanalerne men kan 

Fordele ved Coatable

vi laver detaljeret rapportering på alle vores cases

Fuldt dokumenteret

Coatables coating produkter er testet og godkendt af Teknologisk Institut og DBI – Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Applikationsmetoden er løbende udviklet og forfinet, og der udføres kvalitetssikring af alle coating projekter.

Coatable's løsninger både miljømæssigt såvel som økonomisk er veldokumenteret og garanteret

Besparelser og effektivitet

Coatables løsninger er økonomisk fordelagtige og kan implementeres til mindst mulig gene for kunden som opnår besparelser i form af lavere energiomkostninger, længere kanal levetid, og lavere driftsomkostninger.

coatable sikrer et samspil mellem bæredygtig byggeri og økonomisk ansvarlighed

Foreskriv løsning nemt

Coatable deltager gerne i vurdering af mulige løsninger til genanvendelse af gamle ventilationskanaler i forbindelse med renovering eller etablering af ventilation og varmegenvinding. Vi stiller nødvendig dokumentation til rådighed for rådgiver og kommer med input til rådgivers arbejde med at foreskrive løsninger.

Hvad skal du være opmærksom på som rådgiver?

Vær altid opmærksom på brandgodkendelse!

Mange tætningsprodukter er brandgodkendte – men ikke til ventilation. Coatable produkter er brandgodkendt til ventilation

og har Wheelmark godkendelse, der dokumenterer at produkterne er brandgodkendt til ventilation inden for det maritime område.

Vores produkt er gennemtestet og certificeret

brandtestet

Brandtest

Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (DBI) har testet og valideret alle Coatables coating produkter – både til specifik anvendelse i ventilation og til maritime applikationer.

PH

PH

Coatables coating produkter er testet og godkendt at Teknologisk Institut fra ph3-12 og er således særdeles velegnet til aggressive miljøer, hvor der er krav om høj ph-bestandighed i ventilationskanaler.

tryktab

Tryktab

Ved lækagetest hos Teknologisk Institut på Lindab rør med 100 mm diameter med og uden coating har vi dokumenteret coating produkternes evne til at lukke lækager i kanalerne. Testen viste en reduktion af lækage flow fra 2,81 m3/t til 0,29 m3/t ved 300 pa tryk. Evnen til at lukke lækager er vigtig da nye ventilationsanlæg i gennemsnit er 15% utætte.

Referencer

"

Soluptate volliqui temos ea et voloris maioria des expeles mil modia dunt harum eiunto odi berferum nimporest, comnis magnis pror acipsape deritiis dolorposanda di nullaut

Navn Efternavn, Firmanavn

Kontakt os og book et møde