Ejendomme

Genbrug gamle ventilationskanaler nemt, billigt og miljørigtigt

I etage ejendomme bliver de eksisterende aftrækskanaler fra køkken og badeværelse ofte utætte. 

Det kan føre til lugtgener og øger risikoen for, at en brand spreder sig i ejendommen. Begge dele 

kan undgås ved at coate de gamle kanaler med Coatables brandgodkendte ventilations coating. 

Hvis man vælger at coate, bør man overveje samtidig at etablere mekanisk ventilation med 

varmegenvinding. Det er der mange fordele ved – ingen fugt eller skimmelsvamp, op til 35% 

energibesparelse, lavere vedligeholdelses omkostninger og en forøgelse af ejendommens 

værdi – alt sammen til en nettoudgift, hvor alle kan være med.

Udvalgte cases

Her kan du læse om en case fra Energistyrelsen og vores arbejde med coating af gamle aftrækskanaler i A/B Frederikssundsvej.

Rødovre

Lillekær

Ejendommen Lillekær i Rødovre og de mange fordele for beboerne.

Du kan læse mere om casen ved at klikke her

frederiksssundsvej

A/B Frederikssundsvej

Efter dialog med Teknologisk Institut valgte Selandia Byg som rådgiver for A/B Frederikssundsvej at anbefale coating af eksisterende aftrækskanaler med Coatables brandgodkendte ventilationscoating. Efter fotoinspektion og afrensning fremstår kanalerne med rene coatede og tætte overflader.

Fordele ved Coatable

Her kan du læse mere om fordele ved at coate gamle aftrækskanaler, nedlagte skorstene, affaldsskakte og lignende.

nemmere

Et nemmere, bedre og miljørigtigt alternativ

Når man etablerer ventilation og varme-genvinding i en ejendom kan man enten udnytte de gamle kanaler eller montere nye i hele ejendommen. Nye kanaler kræver en del ombygning der vil være tidskrævende, medføre støj, byggerod og dyre retablerings omkostninger.

 

Coating er en meget mindre indgribende proces, hvor behovet for ombygning og etablering af nye kanaler minimeres til glæde for både økonomien og miljøet.

 

Coatables produkter er testet og valideret af Teknologisk Institut og vi tilbyder derfor som de eneste på markedet en 100% sikker løsning

pengespare

Økonomiske fordele

Værdien af højere brandsikkerhed og færre lugtgener er ikke nem at sætte tal på. Det er til gengæld de besparelser man opnår ved et renoveringsprojekt hvor man både genbruger eksisterende kanaler og etablerer varmegenvinding. Ved at coate sparer man på etableringsomkostningerne, og ved at etablere varme-genvinding sparer man på driftsomkostningerne.

 

Med et tæt ventilations-anlæg bruges mindre energi på at drive luften frem – det giver lavere energi omkostninger og når den varme luft genavendes giver det også lavere energiomkostninger.

 

Med et veldrevet ventilationsanlæg kan der spares op til 35% på energiomkostningerne og samatid sparer man på ejendommens omkostninger til vedligeholdelse.    Varmegenvinding giver op til 30% besparelse på varmeregningen.

ejendomsværdi

Fremtidssikring af ejendommen

Høje energipriser, mere fokus på miljø og reduktion af CO2 udledningen øger behovet for energi effektivisering og renovering med energibesparelser for øje. 

 

De rigtige investeringer, der giver ejendommen et bedre energimærke, er vigtige, hvis man vil fremtidssikre værdien af sin ejendom. Jo bedre energimærke desto højere bliver den fremtidige værdi af ejendommen. 

 

Ejendommens  sundheds-tilstand øges også og dermed bliver der større råderum for at kunne gennemføre andre forbedringer, fx altaner, elevator og lignende, der også kan bidrage til at øge ejendommens værdi.

plads-3_1

Indeklima, sikkerhed og komfort

Det kan altid betaler sig at coate gamle aftrækskanaler for at undgå spredning af lugt mellem ejendommens lejligheder og for at reducere risikoen for spredning af en eventuel brand. Coatede kanaler giver sikkerhed og komfort.

 

Hvis man også udnytter muligheden for at etablere ventilation, får man samtidig det bedst mulige indeklima.

 

Det har stor betydning for beboernes komfort og sundhedstilstand og nedsætter forekomsten af allergier, luftvejsinfektioner og lignende lidelser.

Sådan virker det

Lorem Ipsum

Tor sequas modissimusto eos aut plis et, utempos sequaescia que ad et aliquis mi, omnisintem faccae volenda delessinus a nitiur acidusc imetur, imin rem resed quiat.

Referencer

"

Frederikssundsvej

Fornavn Efternavn, Virksomhedsnavn